Expert suggereert dat de huidige antitrustbenadering om grote technologie te beteugelen gewoon niet werkt

Afbeelding: Getty Images/iStockphoto

Thomas Vinje, expert op het gebied van antitrust- en intellectueel eigendomsrecht, is van mening dat handhaving grotendeels ineffectief is geweest als het gaat om het opnieuw in evenwicht brengen van de macht die veel van de grotere technologiebedrijven zouden hebben, aangezien velen boetes beschouwen als simpelweg de kosten van zakendoen.

Tijdens een webinar over Global Competition Review op donderdag zei Vinje dat in digitale markten, zodra dominantie is gevestigd, deze de neiging heeft om op zijn plaats te blijven. Hij zei dat dat in het verleden gold voor IBM en Microsoft en dat het nu geldt voor Google, Apple en Facebook.

Hij verwierp het idee dat door sommigen naar voren werd gebracht dat de markt zichzelf gewoon zal nivelleren zodra precedenten zijn geschapen door enkele baanbrekende bedrijven die het ecosysteem verstoren.

“Digitale markten bewegen niet snel als de dominantie eenmaal is gevestigd”, zei hij. “Er wordt vaak gezegd – ik heb velen horen zeggen – dat we niet hoeven te handelen, we hoeven geen antitrustwetten te handhaven omdat deze markten zo snel bewegen dat eventuele problemen door de markt worden opgelost. Eerlijk gezegd, dat is gewoon niet wat er is gebeurd … het is niet hoe deze dingen werken.”

Hij zou stellen dat dergelijke markten zichzelf over het algemeen niet corrigeren zodra er een machtspositie is ontstaan, omdat ze vaak worden beschermd door zeer intense netwerk- en schaaleffecten. Het is een van de redenen waarom de handhaving van de antitrustwetgeving niet het wondermiddel is geweest, zei hij.

“Tegen de tijd dat de handhaving klaar is, heeft het dominante bedrijf doorgaans de doelen bereikt, zijn doelstellingen, en het terugdraaien van de schade is echt zelden mogelijk,” zei hij. “Dus ik zou willen voorstellen dat de verovering snel gaat, maar het resulterende systeem is langdurig … en innovatie gaat daardoor verloren.”

De tweede reden waarom Vinje suggereert waarom de handhaving van antitrustregels op dit gebied grotendeels ondoeltreffend is geweest, is dat remedies vaak niet effectief worden geformuleerd.

“Eerlijk gezegd wordt in Europa tenminste geen passende handhavingsactie ondernomen”, zei hij, wijzend op uitzonderingen zoals Microsoft en zijn internet Explorer-browserkeuzestrijd met EU-regelgevers.

“Er was een effectief browserkeuzescherm, zwaar onderhandeld, en het was grotendeels effectief, in tegenstelling tot het keuzescherm dat Google heeft geïmplementeerd als reactie op het Android-besluit van de commissie.”

Zie ook: Android-antitrust: Google krijgt gigantische boete van € 4,34 miljard van Europa

Volgens Vinje worden de door de toezichthouders opgelegde boetes door dominante bedrijven gezien als “niets anders dan de kosten van het zakendoen”.

“Google is een goed voorbeeld, ze hebben in een paar jaar tijd een boete van meer dan € 8 miljard gekregen en ik zie in ieder geval geen tekenen dat Google zijn gedrag corrigeert”, voegde hij eraan toe. “De handhaving van de antitrustwetgeving moet worden aangevuld met regelgeving.”

In reactie op de acties van de bedrijven die verstrikt zijn geraakt in beschuldigingen van dominantie, zei Vanje dat deze bedrijven hun acties waarschijnlijk als te goeder trouw beschouwen, maar werknemers zijn het grotere geheel gaan zien.

“Ik denk dat het de menselijke natuur is om te geloven in wat je doet, en om in jezelf te geloven, en het is de menselijke natuur als je voor een bedrijf werkt om in dat bedrijf te geloven … ze geloven in wat ze doen, ze geloven dat ze Ze handelen alleen correct, en ze zijn van mening dat de handhaving van de antitrustwetgeving ongepast is, ze geloven het oprecht”, legt Vanje uit.

“Wat kan er gebeuren, en ik denk dat het reputatieprobleem zeker zal gebeuren, nadat ik gedurende een voldoende aantal jaren antitrusthandhaving heb ondergaan en het licht erop heb laten schijnen en er veel publiciteit over heb gehad, en ik begrijp dat dit binnen Microsoft is gebeurd.” … de Kool-Aid verdween en ze kwamen echt tot de conclusie: ‘Wacht even, wat we doen is niet helemaal koosjer, de kwesties die worden aangesneden hebben eigenlijk enige legitimiteit’.”

Volgens hem heeft dit geleid tot een belangrijke culturele verschuiving binnen het bedrijf.

Bij het webinar verscheen ook de voorzitter van de Australische wedstrijdwaakhond Rod Sims, die de leiding heeft over de aanval op de digitale platforms in het land.

Hij beschouwt internationale afstemming als de beste manier om de dominantie van de technologiegigant te beteugelen.

“[Legislation has] moet echt goed worden onderzocht en op een uiterst weloverwogen manier in elkaar worden gezet”, zei de ACCC-voorzitter. “Duizend bloemen laten bloeien is geweldig, we krijgen creativiteit, we denken na over hoe je het anders aanpakt … maar we hebben afstemming nodig van richting. We willen niet dat sommige mensen deze kant op gaan en anderen die kant op.

“Ik denk dat het belangrijk is dat we [laws] recht en brengen een zekere mate van internationale afstemming.”

Sims noemde de vijf Amerikaanse antitrustwetten gericht op grote digitale platforms en de nieuwe wet op app-marktplaatsen, de ontwerpwet voor digitale markten van de Europese Commissie, de nieuwe concurrentiewetgeving van Duitsland voor digitale bedrijven, het voorstel van het VK om nieuwe regels toe te passen op bepaalde digitale bedrijven met “strategische markt” status”, evenals ontwikkelingen op het gebied van regelgeving in Japan, en ontwerpwetgeving in Zuid-Korea gericht op app-marktplaatsen.

“Wat de handhaving betreft, zijn er nu zoveel zaken tegen de dominante platforms dat het moeilijk is om ze allemaal bij te houden”, voegde hij eraan toe. “Hier in Australië … heeft de ACCC een aantal onderzoeken en actieve rechtszaken te voet. We hebben momenteel twee rechtszaken, een tegen Google en de andere tegen Facebook, die beide betrekking hebben op hoe de bedrijven de gegevens van gebruikers gebruiken.”

Sims wees ook op een procedure die Epic Games heeft aangespannen tegen zowel Apple als Google.

“Het belangrijkste punt, denk ik, van al het bovenstaande, is dat hoewel deze handhavingsacties en marktstudies nodig zijn om de problemen aan te pakken die voortvloeien uit dominante digitale platforms, ze op zichzelf niet voldoende zijn”, zei Sims.

VERWANTE DEKKING

Posted By :data togel sidney